Zarządzanie

Zarządzanie handlowcami – jak efektywnie rozplanować czas?

Idealnym rozwiązaniem na efektywne rozplanowanie czasu, jeśli mówimy o zarządzaniu handlowcami, jest przede wszystkim dobra organizacja. Struktura organizacyjna to pierwszy krok do optymalizacji czasu. System route.plus proponuje takie rozwiązanie poprzez moduł – „Drzewo organizacji”. Na czym to polega? Na zaplanowaniu i zorganizowaniu struktury firmy, dzięki czemu można również zoptymalizować plany pracy. Umożliwia to wyodrębnienie kanałów dystrybucji oraz wyznaczenie odpowiednich regionów czy obszarów sprzedażowych.

Zarządzanie handlowcami nie musi być trudne. Za pomocą tworzenia struktury organizacji, można przydzielić do każdego kierownika i dyrektora, odpowiednio podległych mu pracowników. Działanie to jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić atrybuty pracownika, a potem przydzielić go w dane miejsce. Ustalając pozycję w strukturze organizacji, tworzy się terytorium oraz przydziela się zasięg geograficzny. Przy wykonywaniu tej czynności, przypisuje się konkretnego pracownika i wybiera kanał dystrybucji przynależnego terytorium.

Kolejną przydatną funkcją jest „wartość wskaźnika”, która mierzy ilość wolnego czasu na danym terytorium przedstawiciela handlowego. Jeśli obciążenie wyniesie 100%, jest to perfekcyjne położenie.

Co oznacza wskaźnik 100%? W przypadku pracy np. 8 godzin dziennie oznacza to, że handlowiec przez cały czas zajmuje się wyłącznie pracą. Zwiększa to efektywność do maksimum. Jeśli wskaźnik jest mniejszy niż 100%, pracownik nie zawsze poświęca cały swój czas na pracę, ponieważ może ona tyle nie zajmować. W przypadku wskaźnika ponad 100%, mamy sytuację, w której pracownik może nie być w stanie wykonać części wizyt, które zostały zaplanowane na jego dzień pracy. Wskaźnik obciążenia połączony jest z procesem optymalizacji tras i na tej podstawie wyliczany. Monitorowanie obciążenia terytoriów jest przydatne, gdy wdraża się nowy podział terytorialny na rynku ulegającemu zmianie. Co więcej, umożliwia precyzyjne walidowanie i lepsze balansowanie w trakcie projektowania terytoriów, w odróżnieniu od prostych wskaźników, takich jak liczba klientów.

Zarządzanie Handlowcami, a zgodność wizyt

Route.plus daje możliwość wykonania raportu z powierzonego planu pracy przez handlowca. Jest to wykonywane na podstawie danych z GPS i informacji o wizytach. Tu możemy zobaczyć procentowo ile z wizyt zaplanowanych, zostało faktycznie wykonanych. W naszym systemie mamy trzy warianty odwiedzin: klient odwiedzony zaplanowany, klient nieodwiedzony zaplanowany, klient odwiedzony niezaplanowany.